Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAppStopEnd - událost objektu PmRoot

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení aplikace (po události onAppStopBegin). PROMOTIC objekty jsou již zrušeny, nelze tedy v algoritmu události využívat jejich vlastností a metod. Algoritmus této události je posledním provedeným algoritmem aplikace.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Zákazat ukončení aplikace lze nastavit pomocí oprávnění PmRoot > Oprávnění > AppStop.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice