Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onUserLogonBegin - událost objektu PmRoot

Popis:
Událost je vyvolána při pokusu o přihlášení uživatele do běžící aplikace poté, co zadal přihlašovací jméno a heslo. PROMOTIC provede ověření platnosti v seznamu uživatelů a pak vyvolá tuto událost s parametry v objektu pEvent přednastavenými podle toho, zda jméno a heslo bylo v seznamu nalezeno, nebo ne. Tímto způsobem lze povolit nebo zakázat přihlášení uživatele i podle jiných kriterií, než jsou zahrnuta ve standardním zpracování přihlášení. Lze tak vytvořit například vlastní seznamy uživatelů uložené v INI souboru se zašifrovanými hesly (Pm.IniFileRead, Pm.IniFileWrite, Pm.EncryptText a Pm.DecryptText).
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.User - (Object) Objekt User, který představuje přihlášeného uživatele.
pEvent.UserId - (String) Identifikátor přihlášeného uživatele. Hodnota tohoto parametru je přednastavena v případě, že uživatelem zadané přihlašovací jméno je nalezeno v seznamu uživatelů.
pEvent.Name - (String) Jméno přihlášeného uživatele. Hodnota tohoto parametru je přednastavena na uživatelem zadané jméno.
pEvent.Password - (String) Heslo přihlašovaného uživatele. Hodnota tohoto parametru je přednastavena na uživatelem zadané heslo.
pEvent.Error - (Long) Určuje, která informace není v pořádku. Podle aktuální hodnoty bude případně po ukončení této události zobrazeno upozornění s textem, zda je neplatný název uživatele nebo heslo. Tuto hodnotu lze i změnit, a tím ovlivnit zobrazované upozornění.
0 - Jméno uživatele i heslo je v pořádku.
1 - Jméno uživatele není v pořádku.
2 - Heslo není v pořádku.
pEvent.Enabled - (Boolean) Povolení/zákaz přihlášení daného uživatele. Hodnota tohoto parametru je přednastavena podle porovnání platnosti zadaných údajů se seznamem uživatelů. Pokud je hodnotou vlastnosti true, pak je povoleno přihlášení uživatele. V jiném případě je hodnotou vlastnosti false. Tímto způsobem lze například povolit (zamítnout) přihlášení uživatele ze seznamu uživatelů, který by za normálních okolností nemohl (mohl) být přihlášen.
pEvent.Level - (Integer) (zastaralé) Úroveň daného uživatele. Hodnota tohoto parametru je přednastavena podle porovnání platnosti zadaných údajů se seznamem uživatelů. Úroveň přihlášeného uživatele lze tímto způsobem zadat nebo změnit (nemusí být nastavována ze seznamu uživatelů).
Poznámka:
Událost je vyvolána pro každého uživatele (lokálního i síťového). Podrobné informace o uživateli (objekt User) jsou dostupné v parametru pEvent.User.
Příklad1:
Pokud je potřeba provádět kód jenom pro lokální uživatele, pak lze testovat hodnotu vlastnosti User.Type.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If pEvent.User.Type = 1 Then
  '... Kód prováděný pouze pro lokální uživatele
End If
Příklad2:
Odmítnutí přihlášení nového síťového uživatele pokud již uživatel se stejným Id je přihlášen.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim i, aUsers, nUsers
aUsers = Pm.GetUserInfo("what:loguserarray;type:net;")
nUsers = UBound(aUsers)

For i = 0 To nUsers
  If aUsers(i).Id = pEvent.UserId Then
    pEvent.Enabled = 0
  End If
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice