Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onTimeChange - událost objektu PmRoot

Popis:
Událost je vyvolána při změně systémového času počítače. Je vyvolána pouze pokud je změna větší než 5 sekund.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.DiffSec - (Long) Velikost změny v sekundách. Při posunu času dopředu je údaj kladný, při posunu dozadu je záporný.
pEvent.OldTime - (Date) Čas, po kterém došlo ke změně času.
Poznámka:
Změnu času zjištuje systém PROMOTIC následujícím způsobem. Vnitřní hodiny systému PROMOTIC tikají s určitou periodou (asi 100 ms). Každý tik zjistí systém denní čas a zapamatuje si ho. Porovná ho s časem předchozího tiku a pokud je rozdíl větší než 5 sekund, pak z toho systém PROMOTIC usoudí že došlo ke změně času. Ve velmi etrémních případech, kdyby někdo zastavil aplikaci PROMOTIC na 5 sekund (kdyby nějaký velmi prioritní proces v kuse běžel déle než 5 sekund) mohl by PROMOTIC vyvolat tuto událost i když ke změně času nedošlo.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice