Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAppStopBegin - událost objektu PmRoot

Popis:
Událost je vyvolána po pokynu k zastavení aplikace.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Error - (Long) Pokud je hodnota parametru 0, pak je aplikace ukončována pokynem uživatele (projektanta) - tzn. voláním metody Pm.AppStop nebo Pm.AppQuit. V jiném případě (hodnota je nenula) je aplikace ukončena z důvodu selhání některé komponenty (např. ActiveX prvku, atd.).
Poznámka:
Po této události jsou postupně rušeny PROMOTIC objekty (jsou vyvolávány události onStop těchto objektů) a nakonec je vyvolána událost onAppStopEnd.
 
Zákazat ukončení aplikace lze nastavit pomocí oprávnění PmRoot > Oprávnění > AppStop.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice