Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Oprávnění - záložka objektu PmRoot

Popis:
V této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Seznam oprávnění objektu:
AppStopPovolení/zákaz zastavení aplikace. Je to určení uživatelů, kteří mohou zastavit tuto aplikaci. Aplikaci lze zastavit pomocí metody Pm.AppQuit nebo Pm.AppStop. Nemá smysl pro síťové uživatele.
EditUsersPovolení/zákaz editace uživatelů ve spuštěné aplikaci. Je to určení uživatelů, kteří mohou editovat jiné uživatele. Uživatele lze editovat pomocí metody Pm.WndEditUsers. Nemá smysl pro síťové uživatele.
InfoEditPovolení/zákaz editace vlastností a volání metod v INFO systému. Nemá smysl pro síťové uživatele.
 
Do editace/volání se dostanete následujícím postupem: V runtime vyvolejte okno INFO systému, ve stromu vyberte položku PmRoot (pokud je tato položka povolena, viz oprávnění InfoShowApp) a v ní vyberte objekt, v němž chcete editovat vlastnost nebo volat metodu/událost. Ve vybraném objektu v příslušné záložce označte vlastnost, kterou chcete editovat (nebo vyberte metodu/událost kterou chcete volat) a klikněte pravým tlačítkem myši. V lokálním menu zvolte položku Edit (nebo Call nebo podobnou) pro provedení požadované akce.
 
Lze editovat vlastnosti:
- hodnoty proměnných v objektu PmData, PmDataTable a PmCommMsg.
- vlastnost UpdateEnabled a UpdateRate v objektu PmCommData.
 
Lze volat metody a události v objektech:
- PmCommMsg: Lze volat metodu Run nebo emulovat vyvolání události onEndOfTransfer.
- PmCommData: Lze volat metodu Refresh nebo emulovat vyvolání události onDataReceive.
- PmOpcClientData: Lze emulovat vyvolání události onDataReceive.
- PmPanel: Lze otevřít/zavřít okno nebo volat metody v záložce Metody.
- PmFolder: Lze volat metody v záložce Metody.
InfoShowPovolení/zákaz zobrazení prohlížeče INFO systému. Je to určení uživatelů, kteří mohou zobrazit prohlížeč INFO systému. Nemá smysl pro síťové uživatele.
InfoShowAppPovolení/zákaz zobrazení úplného stromu objektů aplikace v INFO systému. Jedná se o zobrazení INFO položky (na první úrovni stromu), která má název PmRoot.
WebMethodsPovolení/zákaz vyvolání metod z Webu. Je to určení uživatelů, kteří mohou využívat volání globálních funkcí pomocí Pm.Methods. Globální metody jsou definovány v záložce Metody objektu PmRoot, a lze je volat i ve Web obrazech. Má smysl jen pro síťové uživatele.

Podobné oprávnění je PmPanel > Oprávnění > WebMethods, které slouží pro povolení volání metod obrazu.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice