Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onSystemMenuFill - událost objektu PmRoot

Popis:
Událost je vyvolána při zobrazení systémového menu. V této události lze menu naplnit, je to tedy požadavek na vytvoření menu. Protože je událost vyvolána při každém zobrazení menu znova, může mít toto menu pokaždé jiný obsah, vytvořený tímto skriptem.

Pokud uživatel zvolí v takto naplněném systémovém menu některou z položek, pak je vyvolána událost onSystemMenuSelect.

Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Menu - (Object) Objekt typu PmMenu který představuje seznam položek menu (lokálního nebo systémového). Na začátku tento objekt nemá žádné položky. V této události lze tento objekt pomocí metody AddMenu naplnit požadovanými položkami a tak vytvořit libovolné menu. Upozornění! Není povoleno uchovávat referenci na tento objekt pro pozdější použití.
Poznámka:
Systémové menu aplikace je přístupné z ikonky PROMOTIC v oblasti vpravo dole vedle hodin (Tray) nebo z ikonky záhlaví okna objektu PmWorkspace. V systémovém menu jsou vždy zobrazeny volby pro zobrazení INFO systému a zastavení aplikace. Jejich zařazení i obsluha při zvolení uživatelem jde mimo skripty (pokud by došlo k poškození skriptovacího jádra VBScript a přestaly fungovat skripty, aby šel přesto zobrazit INFO systém). Další volby lze přidat v této události skriptem, stejně tak se pak skriptem obsluhuje jejich zvolení uživatelem.
Příklad:
Viz: Příklad v popisu objektu AddMenu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice