Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onUserLogonEnd - událost objektu PmRoot

Popis:
Událost je vyvolána po úspěšném přihlášení uživatele do běžící aplikace.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.User - (Object) Objekt User, reprezentující přihlášeného uživatele.
pEvent.UserId - (String) (zastaralé) Identifikátor přihlášeného uživatele. Stejná hodnota jako pEvent.User.Id.
pEvent.Name - (String) (zastaralé) Jméno přihlášeného uživatele. Stejná hodnota jako pEvent.User.Name.
pEvent.Level - (Integer) (zastaralé) Úroveň přihlášeného uživatele.
Poznámka:
Událost je vyvolána pro každého uživatele (lokálního i síťového). Podrobné informace o uživateli (objekt User) jsou v parametru pEvent.User.
Příklad:
Pokud je potřeba provádět kód jenom pro lokální uživatele a ověřené síťové uživatele, pak lze testovat hodnoty v parametru pEvent.User. Identifikátor nepřihlášeného uživatele je prázdný řetězec, viz User.Id. Obě verze příkladu jsou funkčně shodné.
If pEvent.User.Type=2 And pEvent.User.Id="" Then Exit Function
... Kód prováděný pouze pro lokální uživatele a ověřené síťové uživatele
nebo
If pEvent.User.Type<>2 Or pEvent.User.Id <> "" Then
  ... Kód prováděný pouze pro lokální uživatele a ověřené síťové uživatele
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice