Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Aplikace - záložka objektu PmRoot

Popis:
Definice základního nastavení aplikace jak pro vývojové prostředí systému, tak pro samotnou aplikaci.
Konfigurační položky:
Hlavní jazyk runtimeUrčuje hlavní národní jazyk, který bude používán v běžící aplikaci (v runtime módu) systému PROMOTIC (pokud komponenta žádající o lokalizovaný text explicitně neuvede jazyk jiný).

Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.

Pokud je zvolen identifikátor "develop" (vývoj), pak se použije jazyk vývojového prostředí. Poznámka: Jazyk pro vývojové prostředí se zadává v menu "Možnosti > Nastavení PROMOTIC" v konfigurátoru Jazyk vývojového prostředí.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Pm.RtLang.

Všechny užité jazykySeznam všech národních jazyků podporovaných v běžící aplikaci současně.

V seznamu by měl být uveden i jazyk uvedený v konfigurátoru Hlavní jazyk runtime. Pokud není, pak se doplní automaticky.

Seznam informuje systém PROMOTIC a tom, které jazyky lokalizovaných textů aplikace se mají při spuštění aplikace načíst do paměti. Slouží tedy k optimalizaci načítání tak, aby nedocházelo k načítání jazyků, které aplikace nebude podporovat. Vlastní seznam tvoří zkratky jednotlivých jazyků oddělené znakem čárka (,).

Pokud aplikace je určena pouze pro jeden jazyk, pak by tento konfigurátor měl být prázdný.

Tento seznam jazyků slouží i pro objekt PmWebLang, který do Web serveru nabízí jazykové verze Web stránek.

Režim runtime bez licenčního klíčeKonfigurátor určuje chování runtime PROMOTIC aplikace v případě, že v počítači nebude přítomen licenční klíč (viz také Režimy systému PROMOTIC v závislosti na licenci).
RtNone+DevNone - nelze spustit ani do vývojového prostředí ani do runtime - Aplikace nepůjde vůbec spustit ani do vývojového prostředí ani do runtime.
RtFree1 - bezplatný runtime, aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů, START DO VÝVOJOVÉHO PROSTŘEDÍ - Runtime aplikace bude mít režim RtFree. Velikost aplikace je v tom případě omezena na 30 proměnných a 10 grafických obrazů. Toto je legální runtime k provozování malé aplikace. Viz PmRtFree - Bezplatná runtime licence.
RtFree2 - bezplatný runtime, aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů, START DO RUNTIME (start do vývojového prostředí se <Shift>) - Runtime aplikace bude mít režim RtFree. Velikost aplikace je v tom případě omezena na 30 proměnných a 10 grafických obrazů. Toto je legální runtime k provozování malé aplikace. Viz PmRtFree - Bezplatná runtime licence. Aplikace při otevření vždy přejde automaticky do runtime módu. Tato volba má smysl u reálné aplikace a nahrazuje licenční klíč s runtime licencí. Stisknutím klávesy Shift během otevření aplikace lze volbu jednorázově potlačit a aplikace je spuštěna ve vývojovém módu.
RtForDevFree - testovací runtime, aplikace do 100 proměnných (přednastaveno) - Runtime aplikace bude mít režim RtForDevFree. Je to doplněk k vývojovému režimu DevFree, který umožňuje zdarma vyvíjet aplikaci do velikosti 100 proměnných. Tento režim už obsahuje upozorňovací okna a časové omezení běhu aplikace do 1 hodiny. Není určen pro běh reálné aplikace. Je určen pro vývoj aplikace s následným provozováním s licencí PmRtFree nebo PmRt100.
RtAppDemo - předváděcí runtime, neomezená velikost aplikace - Runtime aplikace bude mít režim RtAppDemo. Tento režim umožní spustění libovolně velké aplikace pro demonstrační účely. Obsahuje upozorňovací okna a časové omezení běhu aplikace do 1 hodiny. Není určen pro běh reálné aplikace.
Cesta k runtime helpůmCesta k souboru nápovědy (*.hlp), který bude vyvoláván v běžící aplikaci při stisku tlačítka Nápověda obrazu. Soubor lze nalistovat tlačítkem. Viz: Jak spouštět v aplikaci aplikační nápovědy.
Perioda časovače obrazůPerioda v sekundách, s jakou budou překreslovány (vykreslovány) aktivní obrazy aplikace. Překreslovány budou jen ty obrazy, které nemají nastaven konfigurátor PmPanel > Nastavení výchozích hodnot Options > Perioda obnovování (refresh). Přednastavená hodnota je 0.5 sec.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Pm.Blinker.

Perioda zde nastavená má vliv pouze na lokální obrazy aplikace. Perioda Web obrazů se nastavuje v konfigurátoru PmPanel > Web server > Perioda obnovování HTML stránek [s].

Editace aplikace s ověřením heslaNastavení autorizace umožňující editaci aplikace ve vývojovém prostředí. Pokud je autorizace použita a pokud nebude autorizace splněna, pak editor aplikace nebude otevřen. Viz Autorizace pro editaci aplikace. Slouží k zabezpečení editace a prohlížení aplikace nepovoleným osobám. Pro zabezpečení spouštění runtime aplikace PROMOTIC - viz metoda Pm.LicenceInfo.
Zastavení runtime aplikace s potvrzenímPokud je zatrženo, pak při ukončení runtime aplikace je vyvoláno potvrzovací okno
Cesty k systémovým složkám
K systémovým datovým souborůmCesta k systémovým datovým souborům, tzn. souborům generovaných přímo spuštěným systémem PROMOTIC. Jedná se zejména o LOG soubory (viz [Log]).

Tento konfigurátor je přednastaven na #app:, tzn. do složky aplikace.

#appres: - ke zdrojům (resources: jpg,gif,avi,wav,...)Cesta k aplikačním zdrojům (resource), tzn. k souborům typu:
- obrázek (svg, png, jpg, bmp, gif, wmf ...) - využívá například grafický prvek PmiRasterImage.
- film (avi, mpeg, wmv, divx ...) - využívá například grafický prvek PmiWAnimate.
- zvuk (wav) - využívá například metoda Pm.PlaySound.

Tato cesta bude využita, pokud tyto soubory nebudou nalezeny na definovaných cestách ani ve složce aplikace. Pro získání této cesty je lze použít #appres:.

Tento konfigurátor je přednastaven na #app:Resource, tzn. do podsložky Resource ve složce aplikace.

#data: - k datovým souborůmCesta k datovým souborům aplikace. Na tuto cestu je vhodné ukládat jakékoli datové soubory. Pro získání této cesty lze použít #data:. Na některých místech je tato cesta přednastavena:
- pro alarmy pro soubory s příponou *.al/*.dbf do podsložky Alarm (#data:Alarm/). Viz konfigurátor "Adresář pro soubory".
- pro eventy pro soubory s příponou *.ev/*.dbf do podsložky Event (#data:Event/). Viz konfigurátor "Adresář pro soubory".
- pro trendy pro databázové soubory do podsložky Trend (#data:Trend/). Viz konfigurátor "Počátek názvu záloh (tabulek)".

Tento konfigurátor je přednastaven na #app:Data, tzn. do podsložky Data ve složce aplikace.

#cfg: - ke konfiguračním souborůmCesta ke konfiguračním souborům aplikace. Na tuto cestu je vhodné ukládat soubory obsahující konfigurační informace (informace které se málo mění - na rozdíl od #data:). Pro získání této cesty lze použít #cfg:. Na některých místech je tato cesta (pomocí makra) přednastavena:
- pro alarmy pro soubory s příponou *.ag (viz konfigurátor "Použití konfiguračního souboru").
- pro eventy pro soubory s příponou *.eg (viz konfigurátor "Použití konfiguračního souboru").
- pro trendy pro soubory s příponou *.tg v předvyplněné události tlačítek "Načíst"/"Uložit" grafického prvku Prohlížeč trendů s hlavičkou.

Tento konfigurátor je přednastaven na #app:Cfg, tzn. do podsložky Cfg ve složce aplikace.

#temp: - k dočasným souborůmCesta k dočasným a pomocným souborům aplikace.

Tento konfigurátor je přednastaven na #app:Temp, tzn. do podsložky Temp ve složce aplikace.

Správce lokalizovaných textůOtevře okno pro správu lokalizovaných textů aplikace: Správce lokalizovaných textů
Správce konfiguračních souborůOtevře okno pro správu konfiguračních souborů aplikace: Správce konfiguračních souborů
Správce záloh aplikaceOtevře okno pro správu záloh aplikace: Správce záloh aplikace
Správce skriptů aplikaceOtevře okno pro správu skriptů aplikace: Správce skriptů aplikace
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice