Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmRoot

Popis:
Objekt je kořenem stromu objektů, má název "PmRoot" a je vždy právě jeden v každé aplikaci. Tento objekt představuje celou aplikaci.
 
Tento objekt nelze smazat ani přesunovat ve stromu objektů. Objekt ve svých záložkách definuje základní parametry aplikace. V tomto objektu lze založit objekty stejné jako v objektu PmFolder.
 
Ve stromu grafických prvků v editoru obrazů plní podobnou funkci objekt PmiRoot.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Události:
onAppError Vyvolá se při vzniku globální chyby v aplikaci
onAppSignal Vyvolá se po spuštění komponenty (programu) PmSignal.exe
onAppStartBegin Vyvolá se ihned po spuštění aplikace
onAppStartEnd Vyvolá se po ukončení spouštění aplikace
onAppStopBegin Vyvolá se po pokynu k zastavení aplikace
onAppStopEnd Vyvolá se po ukončení aplikace
onKeyPress Vyvolá se při stisku nebo puštění libovolné klávesy
onSystemMenuFill Vyvolá se při zobrazení systémového menu
onSystemMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky ze systémového menu aplikace
onTimeChange Vyvolá se při změně systémového času počítače
onUserLogoff Vyvolá se po potvrzení odhlášení uživatele z běžící aplikace
onUserLogonBegin Vyvolá se po potvrzení přihlášení uživatele do běžící aplikace
onUserLogonEnd Vyvolá se po úspěšném přihlášení uživatele do běžící aplikace
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Metody Definování metod projektanta objektu
Proměnné Definice globálních proměnných a konstant (zastaralé)
Aplikace Základní nastavení aplikace
Vzhled Definice vzhledu běžící aplikace
Logické skupiny Definice logických skupin
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Uživatelé Definice seznamu uživatelů a skupin uživatelů
Trendy Globální konfigurace trendů
DDE Globální konfigurace DDE (NetDDE) komunikace
Sokety Globální konfigurace komunikace pomocí soketů (zastaralé)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice