Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetTimeByTime - metoda objektu tvPoints

Popis:

Vyhledání času datového bodu (pole časů) podle zadaných parametrů.

Čas vTime je předpokládán podle nastavení vlastnosti TrendsView.TimeSetType tzn. "lokální čas", "zimní čas" nebo "letní čas".

Syntaxe:
GetTimeByTime(vTime As Variant, nStyle As Variant, nCount As Long) As Variant
Volání:
t = oPoints.GetTimeByTime(vTime, nStyle, nCount)
Parametry:
vTime(Variant) Čas, podle něhož mají být vyhledány datové body
nStyle(Variant) Typ hledání datového bodu
0 - bod, jehož čas je menší nebo rovno času vTime
1 - bod, jehož čas je větší nebo rovno času vTime
2 - časově nejbližší bod k času vTime
nCount(Long) Počet vrácených časů vyhledaných datových bodů.
1 - jeden čas prvního bodu
>1 - nCount hodnot času v poli (není implementováno v javascript)
Vrácená hodnota:
Metoda vrací čas (pole časů) nalezeného bodu nebo Empty, pokud není nalezen takový bod.
Příklad1:
Čas má být zadáván jako "lokální čas" ("zimní čas" v zimním období a "letní čas" v letním období.):
oTView.TimeSetType = 1
t = oPoints.GetTimeByTime(vTime, 0, 1) 'vTime je "lokální čas"
Příklad2:
Čas má být zadán jako "zimní čas" a to i v letním období:
oTView.TimeSetType = 2
t = oPoints.GetTimeByTime(vTime, 0, 1) 'vTime je "zimní čas"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice