Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemovePoints - metoda objektu tvPoints

Popis:
Smazaní datových bodů z bufferu podle parametrů sFilter,vParam. Parametrem lze například určit, že budou smazány body z hodnot celého bufferu nebo jen z prohlížečem viditelné oblasti bufferu.
Syntaxe:
RemovePoints(sFilter As String, [vParam As Variant])
Volání:
oPoints.RemovePoints sFilter, vParam
Parametry:
sFilter(String) Rozsah hodnot, které budou smazány. Například text ve tvaru range:all;time:lt;.
"range" - Rozsah hodnot, které budou smazány. Například text ve tvaru range:all;.
"all" - Všechny hodnoty, které jsou bufferu. Pokud je zadán parametr time, pak maže všechny hodnoty z bufferu ale jen do časové hodnoty zadané parametry time, vParam.
"visible" - Hodnoty, které jsou v okamžiku volání metody v prohlížečem viditelné oblasti bufferu. Pokud je zadán parametr time, pak maže všechny hodnoty z viditelné oblasti, ale jen do časové hodnoty zadané parametry time, vParam.
"one" - Pouze jedna hodnota. Má smysl pouze pokud je zadán parametr time, maže hodnotu podle parametrů time, vParam.
"time" - Určuje, které hodnoty budou z bufferu mazány. V tom případě je potřeba zadat parametr vParam.
"near" - Z bufferu je smazán časově nejbližší bod času zadanému v parametru vParam. V tom případě není parametr range brán v úvahu.
"gt" - Z bufferu bodu smazány všechny hodnoty dle parametru range, které jsou větší než čas zadaný v parametru vParam.
"ge" - Z bufferu bodu smazány všechny hodnoty dle parametru range, které jsou větší nebo rovno času zadaném v parametru vParam.
"lt" - Z bufferu bodu smazány všechny hodnoty dle parametru range, které jsou menší než čas zadaný v parametru vParam.
"le" - Z bufferu bodu smazány všechny hodnoty dle parametru range, které jsou menší nebo rovno času zadaném v parametru vParam.
vParam[nepovinné] (Variant) Čas - určuje rozsah hodnot, které budou mazány. Zadává se pouze pokud je nastaven parametr time.
Poznámka:
Má smysl jen pro trendy, které nejsou připojeny ke zdroji dat (k proměnné v objektu PmTrend).
Viz také:
Příklad1:
Příklad maže všechny hodnoty z bufferu, které jsou menší nebo rovno času: 18.11.2017 22:00:00.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sFilter = "range:all;time:le;";
var vParam = Pm.CreateDate(2017, 11, 18, 22, 0, 0, 0);
oPoints.RemovePoints(sFilter, vParam);
Příklad2:
Příklad maže jednu hodnotu z bufferu, která je časem nejbližší zadanému času: 18.11.2017 22:00:00.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sFilter = "time:near;";
var vParam = Pm.CreateDate(2017, 11, 18, 22, 0, 0, 0);
oPoints.RemovePoints(sFilter, vParam);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice