Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetValueByIndex - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vrací hodnotu nIndex-tého datového bodu. Zadaná hodnota indexu je závislá na parametru nIndexType a je vztažena buď k celému bufferu nebo jen k viditelné oblasti bufferu.
Syntaxe:
GetValueByIndex(nIndex As Long, nIndexType As Long) As Variant
Volání:
value = oPoints.GetValueByIndex(nIndex, nIndexType)
Parametry:
nIndex(Long) Index do pole bufferu
>=0 - index do pole bufferu
-2 - je vrácen čas nejnovějšího datového bodu
nIndexType(Long) K čemu je vztažen parametr nIndex
0 - vztažen k začatku bufferu
1 - vztažen k prvnímu datovému bodu, který je zobrazen prohlížečem bufferu
Vrácená hodnota:
Metoda vrací hodnotu bodu na indexu nebo Empty, pokud není nalezen takový bod.
Příklad:
Nechť buffer obsahuje celkem 100 datových bodů, z nichž 50 je zobrazeno prohlížečem a index prvního zobrazeného bodu je 7. Nechť parametr nIndex je 10. Pak při nastavení nIndexType na 0 je vrácena hodnota bodu na indexu 10 vůči počátku bufferu, při nastavení na 1 je vrácena hodnota bodu na indexu 17 vůči počátku bufferu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice