Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

tvPoints - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt tvPoints
 

Objekt tvPoints drží v sobě buffer datových bodů (jeden datový bod tvoří čas, hodnotu a atribut bodu) trendu. Pokud je objekt tvTrend připojen k nějakému zdroji dat voláním metody tvTrend.Connect, pak je tento buffer plněn automaticky při každém posunu v časové ose prohlížeče nebo při volání metody TrendsView.ReadData.

Buffer datových bodů lze ovládat - přidávat, mazat, přepisovat datové body metodami tohoto objektu. Toto je zejména výhodné, pokud se objekt tvTrend nepřipojuje k žádnému zdroji dat (k proměnné v objektu PmTrend). Pak lze například voláním metody AddPoints naplnit buffer a lze využít i možnosti toto plnění provést v události onReadData prohlížeče, jenž je vyvolána kdykoliv se provede posun/zoom časové osy.

 
Příklad1:
Zjištění pole bodů (časů a hodnot) ve viditelné části prohlížeče.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var n1, n2;
var oTView = pMe.Acx;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var aValues = oPoints.GetValueArray("visible");
var aTimes = oPoints.GetTimeArray("visible");
n1 = aValues.GetSize(1);
n2 = aTimes.GetSize(1);
if (n2 >= n1)
{
  Pm.Debug(aValues.GetItem(n1));
  Pm.Debug(aTimes.GetItem(n2));
  Pm.Debug oPoints.Min("visible");
  Pm.Debug oPoints.Max("visible");
  Pm.Debug oPoints.Count("visible");
}
Příklad2:
Nechť objekt tvTrend (v příkladě je to objekt s identifikátorem t1) není připojen ke zdroji dat. Buffer pro zobrazení je plněn metodami.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var vTimes, vValues, tNow;
var oTView = pMe.Acx;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
tNow = Pm.CreatePmDateObject().GetValue();
vTimes = Pm.CreatePmArray().Array1(tNow-3/24, tNow-2/24, tNow-1/24, tNow);
vValues = Pm.CreatePmArray().Array1(34, 56.6, 13.3, 98);
oTView.TimeSetType = 1;
oPoints.AddPoints(vTimes, vValues, 0, 1);
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice