Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetTimeArray - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vrací pole časů datových bodů z bufferu podle parametru sFilter. Parametrem lze například určit, že budou vráceny body z celého bufferu nebo jen z prohlížečem viditelné oblasti bufferu.
Syntaxe:
GetTimeArray(sFilter As String) As Variant
Volání:
arr = oPoints.GetTimeArray(sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Výběr množiny datových bodů, jehož časy jsou vráceny
all - všechny datové body, které jsou v bufferu
visible - všechny datové body, které jsou v okamžiku volání ve viditelné oblasti bufferu
Vrácená hodnota:
Vrací pole časů datových bodů
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice