Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddPoints - metoda objektu tvPoints

Popis:

Přidání jednoho datového bodu nebo pole datových bodů do vniřního bufferu.

Čas(y) vTimes je předpokládán podle nastavení vlastnosti TrendsView.TimeSetType tzn. "lokální čas", "zimní čas" nebo "letní čas".

Syntaxe:
AddPoints(vTimes As Variant, vValues As Variant, vAttrs As Variant, nStyle As Long)
Volání:
oPoints.AddPoints vTimes, vValues, vAttrs, 0
Parametry:
vTimes(Variant) Jednoduchá hodnota času nebo vzestupně setříděné pole časů.
vValues(Variant) Jednoduchá hodnota numerická (reálná) nebo pole těchto hodnot.
vAttrs(Variant) Není využito, je nutno zadat hodnotu 0.
nStyle(Long) Způsob přidání datového bodu (pole bodů) do bufferu tvPoints:
0 - Přidat bod (pole bodů) na konec bufferu
1 - Smazat obsah bufferu a přidat bod (pole bodů)
4 - Pokud se časový interval bodů bufferu a časový interval (nebo pouze jeden čas) nově přidávaných bodů překrývají, pak ponechat všechny body v bufferu a přidat z nových jen nepřekrývající se.
5 - Pokud se časy některých z přidávaných bodů shodují z časy existujících bodů, pak existující body budou ponechány a tyto nové nebudou přidány, ostatní budou přidány na časově odpovídající místa do bufferu bodů.
Poznámka:
Má smysl jen pro trendy, které nejsou připojeny ke zdroji dat (k proměnné v objektu PmTrend).
Viz také:
Příklad1:
Čas má být zadáván jako "lokální čas" ("zimní čas" v zimním období a "letní čas" v letním období.):
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var vTimes, vValues, vAttrs, tNow;
var oTView = pMe.Acx;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
oTView.TimeSetType = 1;
//vTimes = ...
//vValues = ...
vAttrs = 0;
if (oPoints)
{
  oPoints.AddPoints(vTimes, vValues, vAttrs, 0);
  oTView.Draw();
}
Příklad2:
Čas má být zadán jako "zimní čas" a to i v letním období:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var vTimes, vValues, vAttrs, tNow;
var oTView = pMe.Acx;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
oTView.TimeSetType = 2;
//vTimes = ...
//vValues = ...
vAttrs = 0;
if (oPoints)
{
  oPoints.AddPoints(vTimes, vValues, vAttrs, 0);
  oTView.Draw();
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice