Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Count - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vrací počet hodnot v bufferu tohoto objektu podle parametru sFilter.
Syntaxe:
Count(sFilter As String) As Long
Volání:
n = oPoints.Count(sFilter)
Parametry:
sFilter(String) filtr hodnot, které se mají zahrnout do počtu
"all" - všechny hodnoty v bufferu
"visible" - všechny hodnoty, které jsou v okamžiku volání metody v prohlížečem viditelné oblasti bufferu
Viz také:
Příklad:
Viz příklad v popise metody Avg.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice