Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sum - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vrací součet vypočtený z hodnot podle parametru sFilter. Parametrem lze například určit, zda hodnota sumy je vypočtena z hodnot celého bufferu nebo jen z prohlížečem viditelné oblasti bufferu.
Syntaxe:
Sum(sFilter As String) As Double
Volání:
n = oPoints.Sum(sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Rozsah hodnot, ze kterých se počítá součet
"all" - ze všech hodnot, které jsou bufferu
"visible" - z hodnot, které jsou v okamžiku volání metody v prohlížečem viditelné oblasti bufferu
Viz také:
Příklad:
Viz Příklad metody Avg.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice