Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeOffset - vlastnost objektu tvPoints

Popis:
O hodnotu zadanou v této vlastnosti bude zvětšen čas každého bodu v bufferu bodů objektu tvPoints (ať už načtených ze serveru trendů nebo 'ručně' definovaných metodou AddPoints) a průběh trendu bude poté vykreslen v těchto spočítaných časech (lze v časové ose posunout celou křivku).
Syntaxe:
TimeOffset As Double
Volání:
oPoints.TimeOffset = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota vlastnosti je 0.
Viz také:
Příklad:
Definice křivky pouze relativními časy, zobrazení křivky v reálném čase je dosaženo definicí posunutí v TimeOffset.
Dim vTimes, vValues, vAttrs, oPoints
vTimes = Array(1/24, 2/24,3/24, 4/24, 5/24, 6/24) 'Časy bodů křivky 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodin, 6 hodin
vValues = Array(60, 40,70, 50, 10, 80)
oTView.TimeSetType = 1
Set oPoints = oTView.Trends("t1").Points
If Not oPoints Is Nothing Then
  oPoints.AddPoints vTimes, vValues, vAttrs, 0
  oPoints.TimeOffset = Now - 1 'Posunutí celé křivky do času současnosti mínus jeden den.
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice