Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeOffset - vlastnost objektu tvPoints

Popis:
O hodnotu zadanou v této vlastnosti bude zvětšen čas každého bodu v bufferu bodů objektu tvPoints (ať už načtených ze serveru trendů nebo 'ručně' definovaných metodou AddPoints) a průběh trendu bude poté vykreslen v těchto spočítaných časech (lze v časové ose posunout celou křivku).
Syntaxe:
TimeOffset As Double
Volání:
oPoints.TimeOffset = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota vlastnosti je 0.
Viz také:
Příklad:
Definice křivky pouze relativními časy, zobrazení křivky v reálném čase je dosaženo definicí posunutí v TimeOffset.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var tNow = Pm.Time;
var vTimes = Pm.CreatePmArray().Array1(tNow-6/24, tNow-5/24, tNow-4/24, tNow-3/24, tNow-2/24, tNow-1/24);
var vValues = Pm.CreatePmArray().Array1(60, 40, 70, 50, 10, 80);

oTView.TimeSetType = 1;
if (oPoints)
{
  oPoints.AddPoints(vTimes, vValues, 0, 0);
  //Posunutí celé křivky do času současnosti mínus jeden den.
  oPoints.TimeOffset = tNow - 1;
  oTView.Draw();
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice