Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Min - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vrací minimum vypočtené z hodnot podle parametru sFilter. Parametrem lze například určit, zda hodnota minima je vypočtena vůči celému bufferu nebo jen k prohlížečem viditelné oblasti bufferu.
Syntaxe:
Min(sFilter As String) As Double
Volání:
n = oPoints.Min(sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Rozsah hodnot, ze kterých se počítá minimum
"all" - ze všech hodnot, které jsou bufferu
"visible" - z hodnot, které jsou v okamžiku volání metody v prohlížečem viditelné oblasti bufferu
Viz také:
Příklad:
Viz Příklad metody Avg.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice