Promotic

Konfiguracja wstępna "Mapa z aktywnymi punktami"

Aktywne punkty na zbliżeniowym tle mapy.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Technologia / Mapy".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder z podobiektami PmaPanel o nazwie "Map" i "Point". Skrypty w panelach są w JavaScript.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Edytor grafiki panela PmaPanel - opis oraz ustawienie obiektów

Panel "Point" to tylko demonstracja. W ramach konfiguracji wstępnej jest otwierany przy pomocy metody CreateView z parametrem point w zdarzeniu onKeyPress aktywnego punktu z panelu Map.

Panel "Map" zawiera dwa obiekty PmgRasterImage o nazwach map oraz mapview. Oba te obiekty są w karcie "Image" w konfiguratorze "Plik" powiązane ze zgodnym panelem tła mapy.
W karcie "Zmienne" Pmg obiektu map są zdefiniowane nestępujące zmienne:
 
nScroll: Wartość wyraża stosunek dla zoomowania na mapie
clipX, clipY: Ustawienie lewego górnego rogu podczas ruchu na mapie. Wartości domyślne nie są ustawiane.
clipDx, clipDy: Ustawienie wielkości wycinka podczas ruczhu na mapie. Wartościami wyjściowymi jest wielkość panela Dx oraz Dy (w pikselach).
bmpDx, bmpDy: Chodzi o stałe, które należy ustawić oraz przedstawiają rzeczywistą wielkość panela Dx oraz Dy (w pikselach).


Ruch oraz zoomowanie na mapie jest zapewniony w zdarzeniu onMousePress w przypadku pojedyńczych Pmg obiektów sterowania oraz również w podglądu mapy mapview.

Aktywne punkty na mapie są zapewnione przy pomocy obiektu PmgInstance, gdzie w karcie "Zmienne" znajdują się zmienne:
 
title: Nazwa punktu (należy ustawić)
x, y: Pozycja punktu na mapie podczas jej pełnego wyświetlenia (należy ustawić)


Akcja połączona z kliknięciem na punkt aktywny jest zdefiniowany w zdarzeniu onKeyPress.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Map"
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.