Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ViewerTitle - vlastnost objektu PmiRoot

Popis:
Titul otevřeného obrazu.
Syntaxe:
ViewerTitle As String
Volání:
s = oPanel.ViewerTitle
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Titul obrazu" objektu PmPanel.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice