Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ReturnValue - vlastnost objektu PmiRoot

Popis:
Výstupní hodnota při uzavření obrazu.
Syntaxe:
ReturnValue As Variant
Volání:
oRoot.ReturnValue = val
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

 
Zadání této hodnoty je často důležité například při otevírání modálniho okna, které má sloužit pro editování údajů. Vlastnost ReturnValue pak slouží jako výstupní hodnota.

Viz Jak pracovat s modálními okny.

 
Pokud se při otevírání tohoto obrazu pomocí metody OpenView zadal údaj oExtra.onClose, pak při uzavření tohoto obrazu se vyvolá metoda projektanta, která byla v tomto údaji zadána. Tato metoda projektanta má dva parametry oSystem a oPrivate, což jsou objekty typu PmMap. A výstupní hodnotu tohoto zavřeného obrazu lze v této metodě zjistit pomocí vlastnosti oSystem.ReturnValue.
 
Pro starý způsob otevírání modálního okna pomocí metody PmPanel.OpenViewModal je tato hodnota použita jako návratová hodnota této metody.
 
Tuto vlastnost je vhodné nastavit například v události onPanelStopEnd, kdy se obraz ukončuje. Lze ji však nastavovat i kdykoli předtím.
Viz také:
Příklad:
Do výstupní hodnoty nastaví pole tří hodnot.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val0 = 1024;
var val1 = 3.14;
var val2 = "text";
pMe.Root.ReturnValue = Pm.CreatePmArray().Array1(val0, val1, val2);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice