Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onPanelStartEnd - událost objektu PmiRoot

Popis:
Událost je vyvolána v závěru otevírání obrazu, poté, co už se vyvolala pro všechny grafické prvky událost onStart. Je to poslední vyvolaná událost přímo související s otevřením obrazu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
V události je možno provést závěrečnou kontrolu (úpravu) grafických prvků nebo jejich hromadná inicializace hodnotami (např. z Arguments při otevření pomocí OpenView).
 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
Příklad:
Příklad obsahu události.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arg = pMe.Arguments;
pMe.Items("/text0").Value = arg.GetItem(0);
pMe.Items("/text1").Value = arg.GetItem(1);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice