Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onPanelStopEnd - událost objektu PmiRoot

Popis:
Událost je vyvolána v závěru zavírání obrazu, po tom co byla vyvolána událost onStop pro všechny grafické prvky. Toto je poslední vyvolaná událost v rámci zavírání panelu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Reason - (String) Informace o způsobu zavření obrazu.

Tato hodnota je přenesena z volání metody PmiRoot.Close(sReason). Pokud obraz není zavřen metodou PmiRoot.Close, pak je tato hodnota prázdný řetězec.

Lze použít například v případě, kdy je obraz otevřený jako modální okno (viz Jak pracovat s modálními okny). Při zavření modálního obrazu pomocí tlačítka OK se v metodě PmiRoot.Close nastaví parametr sReason například na hodnotou "ok". V události PmiRoot.onPanelStopEnd lze pak testovat tuto hodnotu a podle toho vyplnit hodnotu PmiRoot.ReturnValue.

Poznámka:
V této události je možno provést závěrečné nastavení hodnot z grafických prvků do vlastnosti ReturnValue.
 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad:
Příklad obsahu události pro vygenerování vrácené hodnoty obrazu. Vrácená hodnota je pole obsahující dvě hodnoty z grafických prvků "/text0" a "/text1".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.Reason == "ok")
{
  var text0 = pMe.Items("/text0").Value;
  var text1 = pMe.Items("/text1").Value;
  pMe.ReturnValue = Pm.CreatePmArray().Array1(text0, text1);
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice