Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ClientType - vlastnost objektu PmiRoot

Popis:
Zjišťuje zda okno je otevřeno v aplikaci nebo ve Web prohlížeči.
Syntaxe:
ClientType As Integer
Volání:
nType = oRoot.ClientType
Hodnoty:
1 - Okno je otevřeno v aplikaci
2 - Okno je otevřeno ve Web prohlížeči
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Podle této vlastnosti je možné podmíněně provádět algoritmy jiné v aplikaci a jiné ve Web prohlížeči. Má smysl pouze pokud je obraz určen pro lokální použití v aplikaci i pro Web jako Web obrazy (tzn. pokud je povoleno Web sdílení v záložce Web server).

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (1 == pMe.Root.ClientType)
  //algoritmus pro lokální obraz
else if (2 == pMe.Root.ClientType)
  //algoritmus pro Web
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice