Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ClientType - vlastnost objektu PmiRoot

Popis:
Zjišťuje zda okno je otevřeno v aplikaci PROMOTIC nebo ve Web prohlížeči.
Syntaxe:
ClientType As Integer
Volání:
nType = oRoot.ClientType
Hodnoty:
1 - Okno je otevřeno v aplikaci PROMOTIC
2 - Okno je otevřeno ve Web prohlížeči
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Podle této vlastnosti je možné podmíněně provádět algoritmy jiné v aplikaci a jiné ve Web prohlížeči. Má smysl pokud je obraz určen pro lokální použití v aplikaci i pro Web jako Web obrazy (tzn. pokud je povoleno Web sdíleni v záložce Web server).

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
Příklad:
Příklad pro jazyk JavaScript:
if(pMe.Root.ClientType == 1)
{
  ' algoritmus pro lokální obraz
}
else if(pMe.Root.ClientType == 2)
{
  ' algoritmus pro Web
}
Příklad pro jazyk VBScript:
If pMe.Root.ClientType = 1 Then
  ' algoritmus pro lokální obraz
ElseIf pMe.Root.ClientType = 2 Then
  ' algoritmus pro Web
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice