Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ViewerScrollY - vlastnost objektu PmiRoot

Popis:
Y-ová souřadnice levého horního rohu viditelného obsahu obrazu zobrazeného v okně obrazu. Posun obsahu obrazu v okně obrazu má smysl, pokud je obraz větší, než okno, ve kterém se daný obraz prohlíží. Pak lze obsah posunovat pomocí scrollbarů (posuvných lišt).
Syntaxe:
ViewerScrollY As Long
Volání:
n = oRoot.ViewerScrollY
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice