Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiRoot (Grafický obsah obrazu)

Popis:
Objekt je kořenem stromu grafických prvků, má název "PmiRoot" a je vždy právě jeden v každém obrazu PmPanel. Tento objekt představuje grafický obsah jednoho obrazu.
 
Tento objekt nelze smazat ani přesunovat ve stromu grafických prvků.
 
Ve stromu objektů v editoru aplikace plní podobnou funkci objekt PmRoot.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
Arguments Vstupní hodnota při otevírání obrazu
ClientType Zjišťuje zda okno je otevřeno v aplikaci nebo ve Web prohlížeči
Close Zavření okna obrazu
Enabled Povolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na prvek
Print Tisk otevřeného obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru
ReturnValue Výstupní hodnota při uzavření obrazu
ViewerScrollX X-ová souřadnice levého horního rohu viditelného obsahu obrazu
ViewerScrollY Y-ová souřadnice levého horního rohu viditelného obsahu obrazu
ViewerTitle Titul otevřeného obrazu
Události:
onPanelStartEnd Vyvolá se v závěru otevírání obrazu
onPanelStopEnd Vyvolá se v závěru zavírání obrazu
onViewerResize Vyvolá se při změně velikosti okna obrazu
Konfigurační okna:
Obraz Nastavení velikosti obrazu
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice