Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Close - metoda objektu PmiRoot

Popis:
Metoda zavře okno obrazu (smaže z obrazovky a uvolní z paměti).
Syntaxe:
Close(sReason As String)
Volání:
oRoot.Close sReason
Parametry:
sReason(String) Identifikátor způsobu zavření obrazu. Tato hodnota se přenese do události PmiRoot.onPanelStopEnd do parametru pEvent.Reason.

Lze použít například v případě, kdy je obraz otevřený jako modální okno (viz Jak pracovat s modálními okny). Při zavření modálního obrazu pomocí tlačítka OK se v metodě PmiRoot.Close nastaví parametr sReason například na hodnotou "ok". V události PmiRoot.onPanelStopEnd lze pak testovat tuto hodnotu a podle toho vyplnit hodnotu PmiRoot.ReturnValue.

Hodnotu tohoto identifikátoru lze také zjistit v akci oExtra.onClose zadané při otevírání obrazu. V metodě této akce je tento identifikátor dostupný v parametru oSystem.CloseReason.

Poznámka:
Pro zavření okna musí být splněno oprávnění PanelClose.
 
Metoda je funkční i pro Web obrazy. Tato metoda lze tedy volat například v události onButtonUp grafického prvku PmiButton (viz Příklad).
 
Tato metoda se používá jen pro speciální případy. Bežně se okno zavře automaticky. V pracovní ploše (PmWorkspace) se okno zavře pokud se ve stejném rámci plochy otevře jiné okno. Nezávislé okno zase většinou zavírá uživatel ručně kliknutím na křížek v záhlaví okna.
Příklad:
Zavření obrazu z tlačítka v tomto obrazu. V tlačítku (objekt PmiButton) v události onButtonUp je skript:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Root.Close("ok");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice