Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obraz - záložka prvku PmiRoot

Popis:
Nastavení velikosti obrazu.
Konfigurační položky:
Šířka obrazuŠířka obrazu (v pixelech).
Výška obrazuVýška obrazu (v pixelech).
Roztáhnout podprvky Pomocí tohoto tlačítka lze provést proporcionální (spojité) zvětšení plochy obrazu (pozice a velikosti všech grafických prvků) tak, aby všechny grafické prvky se právě vešly do zadané velikosti obrazů.
Rozlišení monitoruInformace o rozlišení monitoru, na kterém se právě pracuje. Údaj je ve tvaru "šířka x výška" (v pixelech).
Ovládání povolenoPokud zatrženo (přednastaveno), pak budou funkční akce nad prvkem jako například kliknutí myší, editace, atd.

Pokud není zatrženo, pak prvek (a jeho podprvky) nezíská fokus a nebudou se proto vyvolávat události například: onFocusIn, onFocusOut, onKeyPress, onMousePress, onMenuFill, onButtonUp ...

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Enabled.

Parametry prvkuSeznam a konfigurace uživatelem definovaných parametrů prvku.

Je to text ve formátu PmNamedValues.

Tyto parametry (na rozdíl od parametrů v jiných grafických prvcích) lze změnit při otevírání obrazu. Poté jsou po dobu otevřeného obrazu i tyto parametry neměnitelné. Hodnoty parametrů při otevírání obrazu lze zadat dvěma způsoby:
- při volání metody OpenView v parametru sParams nebo
Obrázek na pozadí obrazuPokud zatrženo, bude povoleno zobrazovat obrázek na pozadí. Pozadí obrazu nemusí být pouze jednobarevná plocha, může jej tvořit jakýkoliv obrázek, například schéma provozu.
EditaceTímto tlačítkem se otevře konfigurační okno pro editaci prvku PmiRasterImage, který bude sloužit jako pozadí obrazu. Tlačítko je zobrazeno jen pokud je obrázek povolen.
Zobrazit rastrPokud zatrženo, bude ve vývojovém prostředí daného obrazu zobrazen rastr. Konfigurátory pro rastr mají vliv pouze ve vývojovém prostředí, v runtime nejsou využívány.

Rastr je mříž, kterou lze v obraze vykreslit. Tato mříž usnadňuje umístění prvku na plochu tak, aby hranice prvků byly v jedné lince. Pokud je rastr viditelný, editor při zakládání prvku na ploše nebo změně jeho rozměru či pozice nedovolí nastavení rohu prvku mimo body rastru (toto neplatí pro prvky vnořené do jiných prvků).

Povolení zobrazení rastru lze také nastavit

- v menu v položce Zobrazit / Rastr nebo
- v nástrojové liště v položce (Rastr)

Barva rastruBarva vykreslované mříže.
Velikost rastruVzdálenost mezi čarami mříže (v pixelech).
Poznámka:
Pro lepší orientaci při umísťování grafických prvků je velikost obrazu zobrazena graficky svislou a vodorovnou čarou. Zadaná hodnota velikosti obrazu není volbou rozlišení monitoru, ale je to volba celkové velikosti plochy, do níž jsou vykreslovány prvky. Pokud je zde zadaná hodnota větší, než velikost klientské oblasti okna OS Windows, pak se v tomto okně v runtime módu zobrazí posuvné lišty (scrollbary). Pokud je požadováno, aby se posuvné lišty v okně nezobrazovaly, je nutno zadat velikost obrazu rovnou velikosti klientské oblasti okna (do níž je obraz v runtime vykreslen).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice