Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Arguments - vlastnost objektu PmiRoot

Popis:
Vstupní hodnota při otevírání obrazu.
Syntaxe:
Arguments As Variant
Volání:
v = oRoot.Arguments
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

 
Tato hodnota se zadává při otevírání obrazu metodou OpenView v údaji oExtra.Arguments.
 
Tato hodnota může být jednoduchá (Integer, String, ..), pole nebo objekt typu PmArray nebo PmMap (nedoporučuje se zde předávat jiné typy objektů).
 
Zadání této hodnoty je často důležité například při otevírání modálniho okna, které má sloužit pro editování údajů. Vlastnost Arguments pak slouží jako vstupní inicializační hodnota (vlastnost ReturnValue jako výstupní upravená hodnota) - viz Jak pracovat s modálními okny.
Viz také:
Příklad:
Vstupní hodnotu obrazu lze číst v jakémkoli grafickém prvku:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val = pMe.Root.Arguments;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice