Promotic

Konfiguracja wstępna "PmMelsecQA - PLC Mitsubishi - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmMelsecQA.

Patrz Komunikacja ze sterownikami PLC Mitsubishi.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Sterowniki PLC oraz mierniki / Mitsubishi - sterownik PLC".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaComm wraz z przykładowym zestawieniem danych. Następnie jest wytworzony panel ze złożonymi Pmg obiektami do wyświetlenia ich stanu.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektem PmaCommGroup i następujące obiekty: PmaPanel, PmaData.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel.
- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny.


W obiekcie PmaComm o nazwie "Comm" są ustawione parametry komunikacji (Adres sieciowy, ...). W obiekcie PmaData są zdefiniowane żądane dane, które przy pomocy ExtComm są powiązane do obiektu PmaCommGroup.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "MelsecQA"
Typ komunikacji
Sieciowa komunikacja TCP/IP (domyślnie)
Komunikacja szeregowa
Adres sieciowyAdres sieciowy (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako IPv4 adres (np. 192.168.0.15) lub jako nazwa komputera (np. server11).
IPv4 adres 127.0.0.1 to adres lokalny danego komputera.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Numer zdalnego portu TCP/UDPNumer zdalnego portu Ethernet dla danej komunikacji.
Wartości określone w konwerterze Ethernet.
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("SerPort").
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm może komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.
Prędkość transmisji(Baud rate) Wybór szybkości komunikacji w bodach (bps, bit per second).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BaudRate.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Prędkość transmisji" zostanie ustawiony na daną wartość.
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
ParzystośćWybór parzystości. Jest konieczny wybór wartości odpowiedniej dla urządzenia, z którym ma odbywać się komunikacja.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Parity.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Parzystość" zostanie ustawiony na daną wartość.
NO (żaden)
ODD (nieparzysty)
EVEN (parzysty)
Format protokołuOkreśla strukturę protokołu.
Jest zależne od sterownika PLC i jego ustawień (np. zależne od ustawienia przełącznika MODE w module komunikacyjnym AJ71C24).
3E/ASCII = Q/L series ethernet (3E compatible), ASCII Format -
Protokół dla Ethernetu dla sterowników PLC serii Q oraz L. Jest to wariant "ASCII code" (wariant "binary code" nie jest na razie implementowany w driverze)..
3C/CF1 = Q series serial (3C compatible), Control Format 1 -
Protokół do komunikacji dla łącza szeregowego dla sterowników PLC serii PLC Q C24. Jest to wariant podstawowy (zalecany) i na nim są oparte 3 następujące warianty podległe.
3C/CF2 = Q series serial (3C compatible), Control Format 2 (Format 1 with block num added) -
Wariant formatu 3C/CF1, kiedy do protokołu jest jeszcze dodawany numer bloku.
3C/CF3 = Q series serial (3C compatible), Control Format 3 (Format 1 with STX+ETX added) -
Wariant formatu 3C/CF1, kiedy protokół rozpoczyna się znakiem STX (=2) a kończy znakiem ETX (=3).
3C/CF4 = Q series serial (3C compatible), Control Format 4 (Format 1 with CR+LF added) -
Wariant formatu 3C/CF1, kiedy na końcu każdej wiadomości znajdują się dwa znaki CR+LF.
1C/CF1 = A series (1C compatible), Control Format 1 -
Protokół dla łącza szeregowego dla sterowników PLC serii PLC A, lecz można zastosować również do komunikacji dla sterowników PLC serii PLC Q. Jest to wariant podstawowy (zalecany) i na nim sąoparte 3 następujące warianty podległe.
1C/CF2 = A series (1C compatible), Control Format 2 (Format 1 with block num added) -
Wariant protokołu 1C/CF1, kiedy do protokołu jest dodawany jeszcze numer bloku.
1C/CF3 = A series (1C compatible), Control Format 3 (Format 1 with STX+ETX added) -
Wariant formatu 1C/CF1, kiedy protokół zaczyna się znakiem STX (=2) a kończy znakiem ETX (=3).
1C/CF4 = A series (1C compatible), Control Format 4 (Format 1 with CR+LF added) -
Wariant formatu 1C/CF1, kiedy na końcu każdej wiadomości znajdują się dwa znaki CR+LF.
A1E/ASCII = A series Ethernet ASCII (for A1SJ71E71 Ethernet interface module) -
Protokół dla Ethernetu dla sterowników PLC serii PLC A z dodatkowym modułem komunikacyjnym A1SJ71E71-B2/B5. Przełącznik SW2 na danym module jest przełączony do protokołu ASCII.
A1E/BIN = A series Ethernet Binary (for A1SJ71E71 Ethernet interface module) -
Protokół dla Ethernetu dla sterowników PLC serii PLC FX z integrowanym portem Ethernet oraz PLC serii PLC A z dodatkowym modułem komunikacyjnym A1SJ71E71-B2/B5. W sterowniku PLC przełącznik Communication Data Code (lub SW2 w danych modułach) musi zostać przełączony do trybu binarnego.
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.
Wytworzyć przykładów danych testowychPowstanie zestaw danych testowych
Wytwórz panel w przypadku danych testowychWytworzy panel do śledzenia i statystyki wartości komunikacji
Nazwa panelaWyświetlona w nagłówku i tytule panela

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.