Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmOmronC - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmOmronC - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty OMRON protokolem pro C-mode.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Omron - PLC automat".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný komunikační objekt PmaComm a ukázkovou sadu dat. Dále vytvoří obraz se složenými Pmg objekty pro zobrazení jejich stavu.
 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel, PmaData.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
V objektu PmaComm s názvem "Comm" jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...). V objektu PmaData jsou definována požadovaná data, která jsou pomocí ExtComm napojena na objekt PmaCommGroup.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu Pma objektu je 31 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CommOmronC"

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnota může být změněna metodou OpenPort. Hodnota může být zjištěna GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden PmaComm komunikuje přes COM1, pak další PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Rychlost

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu

Historie:
Pm8.03.01: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- PmOmronC - Sestava komunikace s daty a obrazem
 
 
- PmOmronC - Sestava komunikace s daty a obrazem
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice