Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmOmronFINS - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmOmronFINS - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty OMRON protokolem FINS.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Omron - PLC automat".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaComm a ukázkovou sadu dat. Dále vytvoří obraz se složenými Pmg objekty pro zobrazení jejich stavu.
 
- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel, PmaData.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
V objektu PmaComm s názvem "Comm" jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...). V objektu PmaData jsou definována požadovaná data, která jsou pomocí ExtComm napojena na objekt PmaCommGroup.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CommOmronFins"

Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadat jako IP adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako jméno počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".

Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".

Typ dat protokolu
FINS TCP
FINS UDP
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu

Historie:
Pm8.03.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice