Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmMelsecFXS - PLC Mitsubishi - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmMelsecFXS.
 
Viz Komunikace s PLC automaty Mitsubishi.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Mitsubishi - PLC automat".

Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaComm a ukázkovou sadu dat. Dále se vytvoří obraz se složenými Pmg objekty pro zobrazení jejich stavu.
 
- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel, PmaData.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
V objektu PmaComm s názvem "Comm" jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...). V objektu PmaData jsou definována požadovaná data, která jsou pomocí ExtComm napojena na objekt PmaCommGroup.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "MelsecFX"

Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadat jako IP adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako jméno počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".

Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci.

Hodnoty zadané v Ethernet převodníku.

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnota může být změněna metodou OpenPort.

Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("SerPort").

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".

Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Verze protokolu
Obecný (všechny FX série) - Obecný FX protokol (starší protokol ale podporovaný i v zařízeních 2. série)
Rozšířený (FX2N) - Rozšířený protokol podporovaný v zařízeních 2. série
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".

Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice