Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklady práce s databází Firebird

Databáze FireBird v objektu PmTrend

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmTrend - Skupina trendů" nastavit konfigurátor Typ uložení na: Database FireBird cyclic.
- V nově založeném objektu PmTrend v záložce Uložení nastavit konfigurátor Typ uložení na: Database FireBird cyclic.

Trendované veličiny mohou být definovány v záložce Data nebo v ExtTrend objektu PmData.

Pokud soubory databází neexistují, pak budou vytvořeny při prvním spuštění aplikace při volání metody Run nebo RunTime nad objektem PmTrend. Nebo automaticky při zatrženém konfigurátoru Automatické ukládání veličin po startu povoleno v záložce Trend.

Databáze FireBird v objektu PmDatabase

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmDatabase - Databáze" vybrat: ODBC; Data source.
- V nově založeném objektu PmDatabase v záložce Databáze nastavit konfigurátory: Technologie, Databáze (soubor, složka, datový zdroj), Tabulka (soubor), atd.

Databáze FireBird v objektu PmAdo

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmAdo - ADO databáze" vybrat databázi typu: FireBird a v konfigurátoru Parametry připojení k databázi zvolit: ODBC - Pojmenovaný ODBC zdroj.
- V Parametry připojení k databázi je nutno upravit název ODBC zdroje (případně uživatele a heslo).
Po založení vznikne objekt PmAdo, který má v záložce Metody metodu DtiOper. Tato metoda je základním rozhraním pro práci s tabulkami databáze a může ji využít například prohlížečka Předkonfigurace "Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat".
 
Rozhraní používá ADO technologii a může být podle potřeby doplněno o další funkčnosti:
Příklad:
Vytvoří novou tabulku data se sloupci nTime (čas, primární klíč, nesmí být NULL), 'flags' (celé číslo, nesmí být NULL) a 'value1' (reálné číslo, nesmí být NULL).
pMe.DbExecute "", "CREATE TABLE data (nTime TIMESTAMP PRIMARY KEY NOT NULL, flags SMALLINT NOT NULL, value1 FLOAT NOT NULL)", ""
Navigace:
 
 
- Příklady práce s databází Firebird
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice