Update cookies preferences
Promotic

Przykłady pracy z bazą danych Firebird

Baza danych FireBird w obiekcie PmaTrendGroup

- Podczas wytwarzania obiektu z Konfiguracja wstępna "PmaTrendGroup - Grupa trendów" konfigurator "Typ zapisu" ustaw na: Database FireBird cyclic.
- W nowo powstałym obiekcie PmaTrendGroup w karcie "Zapisanie", konfigurator "Typ zapisu" ustaw na: Database FireBird cyclic.
Wartości trendowane mogą być definiowane w karcie "Dane" lub w ExtTrend obiektu PmaData.
Jeżeli pliki w bazie danych nie istnieją, wtedy zostaną wytworzone podczas pierwszego uruchomienia aplikacji przy wywołaniu metody Run (lub metody RunTime) obiektu PmaTrendGroup. Lub automatycznie w przypadku zaznaczonego konfiguratora "Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniu" w karcie "Trend".

Baza danych FireBird w obiekcie PmaDatabase

- Podczas wytwarzania obiektu z Konfiguracja wstępna "PmaDatabase - Baza danych" ustaw: ODBC; Data source.
- W nowo powstałym obiekcie PmaDatabase w karcie "Baza danych" ustaw konfiguratory: Technologia, Baza danych (plik, folder, źródło danych), Tabela (plik), itd.

Baza danych FireBird w obiekcie PmaAdo

- Przy założeniu obiektu z Konfiguracja wstępna "PmaAdo - Baza danych ADO" wybierz bazę danych typu: FireBird oraz w konfiguratorze "Parametry podłączenia do bazy danych" wybierz: ODBC - Nazwane źródło danych ODBC.
- W konfiguratorze "Parametry podłączenia do bazy danych" jest konieczne ustawić nazwę pliku ODBC zdroje (ewentualnie użytkownika oraz hasło).
Po wytworzeniu jest wytworzony obiekt PmaAdo, który posiada w karcie "Metody" metodę DtiOper. Metoda ta jest podstawowym interfejsem do pracy z tabelkami w bazie danych i może być wykorzystana na przykład przez przeglądarkę Konfiguracja wstępna "Panel z tabelkową przeglądarką danych z możliwością edycji".

Interfejs stosuje technologię ADO i może być według potrzeby uzupełnione o dalszą funkcjonalność:
Przykład:
Wytworzy nową tabelkę data z kolumnami nTime (czas, klucz podstawowy, nie może być NULL), 'flags' (liczba całkowita, nie może być NULL) oraz 'value1' (liczba rzeczywista, nie może być NULL).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.DbExecute("", "CREATE TABLE data (nTime TIMESTAMP PRIMARY KEY NOT NULL, flags SMALLINT NOT NULL, value1 FLOAT NOT NULL)", "");
Nawigacja:
 
 
- Przykłady pracy z bazą danych Firebird
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.