Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Uložení - záložka objektu PmAlarmEvent

Popis:
Nastavení způsobu ukládání dat vznikajících za běhu aplikace v lokální alarm/event skupině. V případě vzdálené skupiny (klient) (viz konfigurátor "Vzdálená skupina (klient)"), nastavení způsobu získávaní dat pro prohlížeč historie případně i stavu.
Konfigurační položky:
Lokalizované textyZpůsob uložení lokalizovaného textu na disk:
Ponechat v multijazyčné podobě s $.text - Částečně vyhodnocený lokalizovaný text uložit v multijazyčné podobě s makro výrazem $.text. Při uložení tedy dojde k částečnému vyhodnocení makro výrazu s výjímkou $.text. Vyhodnotí se zejména parametry $.par. Při vyčtení dat (prohlížeč historie alarmů, metoda GetHistoryData) dojde k opětovnému vyhodnocení makro výrazu pro požadovaný jazyk.
Vyhodnotit a uložit v jednom určeném jazyce - Úplně vyhodnocený lokalizovaný text uložit v jednom určeném jazyce. Při uložení tedy dojde k úplnému vyhodnocení makro výrazu ($.text). Při vyčtení dat (prohlížeč historie alarmů, metoda GetHistoryData) už nedochází k opětovnému vyhodnocení makro výrazu pro požadovaný jazyk.
JazykUrčený jazyk, ve kterém budou lokalizované texty úplně vyhodnoceny a následně uloženy.
Typ uloženíTyp uložení historie změn stavů alarm/event položek na disk nebo způsob napojení na vzdálenou alarm/event skupinu.
Neukládat - Historie změn stavů alarm/event položek se neukládá na disk. Používá se lokálně k implementaci alarm/event skupiny, u které je důležitý pouze okamžitý stav alarm/event položek a není důležitá historie změn stavů alarm/event položek.
Textový soubor (*.al, *.ev) - Historie změn stavů alarm/event položek se ukládá na disk v podobě textového souboru (*.al, *.ev). Používá se lokálně k implementaci alarm/event skupiny, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm/event položek, tak i historie změn stavů alarm/event položek. V případě skupiny s nastaveným konfigurátorem Vzdálená skupina (klient) je funkční pouze prohlížeč historie (pomocí souborového nebo databázového sdílení).
dBASE III soubor (*.dbf) - Historie změn stavů alarm/event položek se ukládá na disk v podobě dBASE III souboru (*.dbf). Používá se lokálně k implementaci alarm/event skupiny, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm/event položek, tak i historie změn stavů alarm/event položek. V případě skupiny s nastaveným konfigurátorem Vzdálená skupina (klient) je funkční pouze prohlížeč historie (pomocí souborového nebo databázového sdílení).
MS SQL databáze - Historie změn stavů alarm/event položek se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky. Používá se lokálně k implementaci alarm/event skupiny, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm/event položek, tak i historie změn stavů alarm/event položek. V případě skupiny s nastaveným konfigurátorem Vzdálená skupina (klient) je funkční pouze prohlížeč historie (pomocí souborového nebo databázového sdílení).
Oracle databáze - Historie změn stavů alarm/event položek se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky. Používá se lokálně k implementaci alarm/event skupiny, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm/event položek, tak i historie změn stavů alarm/event položek. V případě skupiny s nastaveným konfigurátorem Vzdálená skupina (klient) je funkční pouze prohlížeč historie (pomocí souborového nebo databázového sdílení).
MySQL databáze - Historie změn stavů alarm/event položek se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky. Používá se lokálně k implementaci alarm/event skupiny, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm/event položek, tak i historie změn stavů alarm/event položek. V případě skupiny s nastaveným konfigurátorem Vzdálená skupina (klient) je funkční pouze prohlížeč historie (pomocí souborového nebo databázového sdílení).
FireBird databáze - Historie změn stavů alarm/event položek se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky. Používá se lokálně k implementaci alarm/event skupiny, u které je důležitý jak okamžitý stav alarm/event položek, tak i historie změn stavů alarm/event položek. V případě skupiny s nastaveným konfigurátorem Vzdálená skupina (klient) je funkční pouze prohlížeč historie (pomocí souborového nebo databázového sdílení).
Vzdálené napojení přes Web - Slouží k napojení na vzdálenou alarm/event skupinu přes Web protokolem HTTP. Používá se výhradně u skupiny s nastaveným konfigurátorem Vzdálená skupina (klient) a funkční je prohlížeč historie i stavu.
SloupceKonfigurace jednotlivých sloupců. Pro každý sloupec se zadávají dva údaje:
- Uložit: příznak zda ukládat do souboru (X=uložit).
- Velikost: Velikost ukládaných dat v počtu znaků. U některých sloupců toto nelze měnit.
 

Seznam sloupců:

Id: význam: předvolený stav:
TimeOn Čas aktivace uložit
TimeOff Čas deaktivace pro alarm:uložit, pro event:nepoužívá se
TimeAck Čas kvitace pro alarm:uložit, pro event:nepoužívá se
GlobalId Identifikátor alarm/event položky ve skupině neuložit
Priority Priorita alarm/event položky pro alarm:uložit, pro event:neuložit
Area Označení oblasti alarm/event položky neuložit
Source Označení zdroje alarm/event položky uložit
Desc Popis alarm/event položky uložit
Comment Komentář alarm/event položky neuložit
UserNote Uživatelská poznámka alarm/event položky neuložit
AckerId Identifikace kvitujícího uživatele neuložit
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice