Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Web server - záložka objektu PmAlarmEvent

Popis:
Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Konfigurační položky:
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru
PmWeb objektCesta ve stromu objektů k objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Identifikátor Web komponentyUrčuje jedinečný identifikátor této Web komponenty. Plná URL adresa k této komponentě pak je například:

"http://NázevPočítače:Port/Identifikátor"

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Zobrazovat v HTML seznamu komponentPokud je zatrženo, pak bude tato komponenta viditelná v zobrazovaném seznamu komponent. Za zobrazování tohoto seznamu je odpovědný Web objekt, do kterého je tato komponenta registrována (Web objekt PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang).

Pokud není zatrženo, pak nebude komponenta viditelná v seznamu. Bude ale dostupná svou Web adresou. Je to vhodné pro systémové komponenty (např. nabízená data jiným aplikacím) které nemají být vybírány z Web prohlížečů.

Při prohlížení seznamu komponent ve Web prohlížeči lze tuto volbu potlačit stisknutím klávesy Shift a zároveň klikem na nadpis tohoto seznamu. Tehdy se seznam otevře znovu a zobrazí všechny (tzn. i systémové) komponenty.

Perioda obnovování HTML stránek [s]Určuje jak často bude stránka "statview.htm" (prohlížeč aktuálních stavů alarmů) načítat XML data a dle nich se obnovovat. Tento konfigurátor není pro eventy. Přednastavená hodnota je 4 sec.
Poznámka:
Pomocí této záložky lze zaregistrovat objekt jako komponentu do Web serveru (tzn. do objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang).

Klient, který chce stránky této komponenty prohlížet, musí mít oprávnění WebRead. Pokud chce klient kvitovat alarmy, pak musí mít ještě oprávnění Acknowledge. Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmWebClient".

Pokud v aplikaci je více alarm/event skupin, pak je doporučeno registrovat objekt PmAlarmEvent do objektu PmWebFolder s nastaveným konfigurátorem Typ na "Složka pro alarmy" nebo "Složka pro eventy". V tom případě pak nabízí tento objekt PmWebFolder přehledové Web stránky se všemi zaregistrovanými PmAlarmEvent objekty, a lze pak jednoduše prohlížet alarmy/eventy z různých skupin.

 
Pokud je objekt zaregistrován, pak v intranetu nabízí Web stránky na této URL adrese:
http://NázevPočítače:Port/IdKomponenty/Stránka

Kde:

NázevPočítače - je síťový název počítače, na kterém běží tato aplikace PROMOTIC.
Port - port nastavený v objektu PmWeb (pokud je port roven číslu 80, pak se nemusí uvádět)
IdKomponenty - pokud je komponenta přímo zaregistrovaná do objektu PmWeb, pak je zde text uvedený v konfigurátoru "Identifikátor Web komponenty" v této záložce. Pokud je komponenta zaregistrovaná do objektu PmWebFolder nebo PmWebLang, pak je zde ještě předtím identifikátor tohoto objektu, tedy například "IdFolder/IdKomponenty", atd.
Stránka - název stránky, kterou objekt nabízí. Pokud není stránka zadána, pak se zobrazí přednastavená stránka.
 
Konkrétně stránka pro prohlížení aktuálních stavů alarmů má název statview.htm. V této stránce lze i kvitovat alarmy - pokud je splněno oprávnění Acknowledge. Tvar této stránky je brán ze souboru ve složce /Pm/Web/AlEvStatView.htm.

Stránka pro prohlížení historie alarmů/eventů má název histview.htm. Tvar této stránky je brán ze souboru ve složce /Pm/Web/AlEvHistView.htm.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice