Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onUserItemAction - událost objektu PmAlarmEvent

Popis:
Událost je vyvolána při zvolení příslušné akce lokálním/síťovým uživatelem v prohlížeči stavu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Action - (String) Určuje zvolenou akci nad alarm/event položkou.
ack - Uživatel zvolil kvitaci vybrané alarm/event položky v prohlížeči stavu.
ackall - Uživatel zvolil kvitaci všech alarm/event položek v prohlížeči stavu.
pEvent.ItemId - (String) Identifikátor vybrané alarm/event položky (pokud se nejedná o hromadnou operaci).
pEvent.TimeOn - (Date) Čas vzniku vybrané alarm/event položky (pokud se nejedná o hromadnou operaci). Jedná se o doplňkovou informaci k identifikátoru alarm/event položky, umožňující jednoznačnou identifikaci vybrané alarm/event položky. Pokud je v konfigurátoru Počet neaktivních, nekvitovaných alarmů (modrých) povoleno uchovávat neaktivní, nekvitované (modré) alarmy, pak může existovat více alarm/event položek se stejným identifikátorem.
pEvent.Context - (Object) Reference na objekt s dodatečnými informacemi o uživateli, který provedl akci s následným vyvoláním této události. Vznik a zánik alarmu je vyvolán vždy lokálním uživatelem. Kvitace alarmu může být vyvolána jak lokálním uživatelem z lokální aplikace nebo síťovým uživatelem ze vzdáleného klienta (např. Web). Informaci o uživateli lze použít například buď k povolení/zakázaní akce (pokud to jde) nebo k zapsání informace o uživateli do alarmů/eventů.
pEvent.Context.User - reference na objekt User, ve kterém jsou podrobnější informace o uživateli (lokálním nebo síťovém), který provedl akci s následným vyvoláním této události.

Upozornění! Aby v podobjektu User byla věrohodná hodnota je nutno, aby v příslušném oprávnění WebRead nebyly pseudo skupiny $ANY a $ANY_NET (tzn. aby při otevření Web stránky musel být přihlášen uživatel).

pEvent.Context.Language - Vrací informaci o požadovaném národním jazyce. Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC. Viz konfigurátor "PmRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime".
pEvent.Enabled - (Boolean) Určuje, zda se nad vybranou alarm/event položkou požadovaná akce provede nebo ne.
true (přednastaveno) - Alarm/event systém provede zvolenou akci nad vybranou alarm/event položkou.
false - Alarm/event systém neprovede zvolenou akci nad vybranou alarm/event položkou.
Viz také:
Příklad:
Do položky Debug_info INFO systému vypíšeme každou změnu každé položky spojenou s přihlášeným uživatelem:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug "Alarm - Action=" & pEvent.Action & ", itemId=" & pEvent.ItemId & ", -> user=" & pEvent.Context.User.Id & ", Time=" & Now()
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice