Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onStateChange - událost objektu PmAlarmEvent

Popis:
Událost je vyvolána při změně stavu alarm/event položky.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Item - (Object) Reference na alarm/event položku (na objekt PmAlarmEventItem), která se změnila.
pEvent.Action - (Long) Indikace typu změny
0 - alarm byl aktivován (Viz metoda PmAlarmEventItem.Activate)
1 - alarm byl deaktivován (Viz metoda PmAlarmEventItem.Inactivate)
2 - alarm byl kvitován (Viz metoda PmAlarmEventItem.Acknowledge)
3 - alarm byl systémem automaticky změněn na NOVÝ neinicializovaný neaktivní kvitovaný (zelený) alarm. Viz konfigurátor "Změnit neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ na NOVÉ neinicializované za [s] (-1=nikdy)".
pEvent.Context - (Object) Reference na objekt s dodatečnými informacemi o uživateli, který provedl akci s následným vyvoláním této události. Vznik a zánik alarmu je vyvolán vždy lokálním uživatelem. Kvitace alarmu může být vyvolána jak lokálním uživatelem z lokální aplikace nebo síťovým uživatelem ze vzdáleného klienta (např. Web). Informaci o uživateli lze použít například buď k povolení/zakázaní akce (pokud to jde) nebo k zapsání informace o uživateli do alarmů/eventů.
pEvent.Context.User - reference na objekt User, ve kterém jsou podrobnější informace o uživateli (lokálním nebo síťovém), který provedl akci s následným vyvoláním této události.

Upozornění! Aby v podobjektu User byla věrohodná hodnota je nutno, aby v příslušném oprávnění WebRead nebyly pseudo skupiny $ANY a $ANY_NET (tzn. aby při otevření Web stránky musel být přihlášen uživatel).

pEvent.Context.Language - Vrací informaci o požadovaném národním jazyce. Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC. Viz konfigurátor "PmRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime".
Viz také:
Příklad:
Do položky Debug_info INFO systému vypíšeme každou změnu každé položky:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sAction
Select Case pEvent.Action
Case 0
  sAction = "ACTIVATE"
Case 1
  sAction = "INACTIVATE"
Case 2
  sAction = "ACKNOWLEDGE"
Case Else
  sAction = "??"
End Select

Pm.Debug "Událost onStateChange:"
Pm.Debug "Action = " & sAction
Pm.Debug "Popis = " & pEvent.Item.Description
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice