Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Oprávnění - záložka objektu PmAlarmEvent

Popis:
V této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Seznam oprávnění objektu:
WebReadPovolení/zákaz čtení z Webu. Je to určení uživatelů, kteří mohou číst data (v podobě XML nebo HTML) z tohoto objektu. Má smysl pouze pokud je vyplněna záložka Web server. Má smysl jen pro síťové uživatele.
AcknowledgePovolení/zákaz kvitace alarmů. Je to určení uživatelů, kteří mohou kvitovat alarmní položky v tomto objektu.

V případě kvitace z lokálního prohlížeče alarmů se testuje právě přihlášený lokální uživatel.

V případě kvitace z Web prohlížeče alarmů (vzdálená aplikace PROMOTIC nebo Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer) se testuje síťový uživatel.

Pokud je objekt PmAlarmEvent nastaven na Vzdálené napojení přes Web, pak kvitace z jeho lokálního prohlížeče bude podrobena dvěma testům - lokálnímu testu (jako test lokálního uživatele) a testu na serveru (jako test síťového uživatele).

SaveCfgStatePovolení/zákaz uložit konfiguraci prohlížeče stavu. Je to určení uživatelů, kteří mohou uložit konfiguraci prohlížeče stavu. Pokud uživatel nemá toto oprávnění, pak operace selže s chybovým hlášením.
SaveCfgHistoryPovolení/zákaz uložit konfiguraci prohlížeče historie. Je to určení uživatelů, kteří mohou uložit konfiguraci prohlížeče historie. Pokud uživatel nemá toto oprávnění, pak operace selže s chybovým hlášením.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice