Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RegisterNew - metoda objektu PmAlarmEvent

Popis:
Dynamické vytvoření nové alarm/event položky (objektu PmAlarmEventItem) v neaktivním a kvitovaném stavu (zelená). Metoda vrací referenci na vytvořenou alarm/event položku. Tuto referenci lze získat i voláním metody Item.
Syntaxe:
RegisterNew(sId As String, sIdCopy As String, [sSource As String], [sDesc As String]) As Object
Volání:
oAlEv.RegisterNew sId, sIdCopy, sSource, sDesc
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor nové alarm/event položky. Tento identifikátor se pak využívá při volání metod například: Activate, Inactivate, Acknowledge, Item, atd.
sIdCopy(String) Jednoznačný textový identifikátor alarm/event položky typu vzor (viz konfigurátor "Vzor pro dynamicky vytvářené položky"), jejíž konfigurace se použije.
sSource[nepovinné] (String) Označení zdroje alarm/event položky. Umožňuje uživateli třídit a filtrovat alarm/event položky v prohlížeči v běžící aplikaci podle zadaného zdroje. Pokud není nastaveno, pak se použije hodnota se vzoru.
sDesc[nepovinné] (String) Vlastní popis alarm/event položky. Základní text alarm/event položky, který je zobrazen v prohlížeči v běžící aplikaci. Pokud není nastaveno, pak se použije hodnota se vzoru.
Vrácená hodnota:
Vrací referenci na nově vytvořenou alarm/event položku typu PmAlarmEventItem. V případě chyby vrací hodnotu Nothing (pravděpodobně již existuje položka se zadaným Id). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Viz také:
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oAlItem
Set oAlItem = oAlEv.RegisterNew("T1_HI", "HI", "Kotel", "T1 over high limit")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice