Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GroupId - vlastnost objektu PmAlarmEvent

Popis:
Identifikátor alarm/event skupiny.
Syntaxe:
GroupId As String
Volání:
oAlEv.GroupId
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Identifikátor skupiny" tohoto objektu.
Viz také:
Příklad:
Vlastnost lze použít k parametrizaci hodnot jednotlivých konfigurátorů (např. v objektu PmPrototype) pomocí makro výrazu $.expr.
$.expr("'file_'+pMe.GroupId")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice