Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Inactivate - metoda objektu PmAlarmEvent

Popis:
Deaktivace alarm položky (deaktivace objektu PmAlarmEventItem).
Syntaxe:
Inactivate(sId As String, [tTimeOff As Date])
Volání:
oAlEv.Inactivate sId, tTimeOff
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor alarm/event položky. Viz konfigurátor "Identifikátor".
tTimeOff[nepovinné] (Date) Čas deaktivace alarmu. Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Volání metody Inactivate nad neaktivním alarmem nemá žádný účinek. Aktivní alarm se deaktivuje. Chování alarmu při deaktivaci určuje konfigurátor Typ deaktivace.

Pokud existuje několik instancí alarm/event položky se stejným identifikátorem (způsobeno stavy alarm/event položek neaktivní nekvitovaný (modrý)), pak se deaktivuje poslední nejméně stará alarm/event položka.

Při pokusu deaktivovat neexistující alarm/event položku (špatný parametr sId) vznikne chyba v INFO systému pouze pokud v příslušném objektu PmAlarmEvent není žádná alarm/event položka s nastaveným konfigurátorem Vzor pro dynamicky vytvářené položky (tzn. že všechny alarm/event položky objektu PmAlarmEvent jsou staticky nakonfigurovány).

Pro eventy nemá smysl (pouze pro alarmy).

Metoda je synchronní, tzn. že alarmní subsystém ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů/eventů je asynchronní, to znamená, že že tato metoda předá alarmnímu subsystému požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a alarmní subsystém jej později vykoná.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oAlEv.Inactivate "T1_HI"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice