Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Area - vlastnost objektu PmAlarmEvent

Popis:
Oblast, do které alarm/event skupina patří.
Syntaxe:
Area As String
Volání:
oAlEv.Area
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Oblast (area)" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice