Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Activate - metoda objektu PmAlarmEvent

Popis:
Aktivace existující alarm/event položky (objektu PmAlarmEventItem).
Syntaxe:
Activate(sId As String, [sComment As String], [tTimeOn As Date])
Volání:
oAlEv.Activate sId, sComment, tTimeOn
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor alarm/event položky. Viz konfigurátor "Identifikátor".
sComment[nepovinné] (String) Textový komentář, který se uloží do dat společně s aktivovanou alarm/event položkou (povoluje se v záložce Uložení).
tTimeOn[nepovinné] (Date) Čas aktivace alarmu. Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Volání metody Activate nad aktivním alarmem nemá žádný účinek. Neaktivní alarm se aktivuje. Chování alarmu při aktivaci určuje konfigurátor Typ deaktivace.

Pokud existuje několik instancí alarm/event položky se stejným identifikátorem (způsobeno stavy alarm/event položek neaktivní nekvitovaný (modrý)), pak se aktivuje poslední nejméně stará alarm/event položka.

Při pokusu aktivovat neexistující alarm/event položku (špatný parametr sId) vznikne chyba v INFO systému pouze v případě, že v příslušném objektu PmAlarmEvent není žádná alarm/event položka s nastaveným konfigurátorem Vzor pro dynamicky vytvářené položky (tzn. že všechny alarm/event položky objektu PmAlarmEvent jsou staticky nakonfigurovány).

Metoda je synchronní, tzn. že alarmní subsystém ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů/eventů je asynchronní, to znamená, že že tato metoda předá alarmnímu subsystému požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a alarmní subsystém jej později vykoná.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oAlEv.Activate "T1_HI"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice