Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GroupTitle - vlastnost objektu PmAlarmEvent

Popis:
Zobrazovaný titul alarm/event skupiny.
Syntaxe:
GroupTitle As String
Volání:
oAlEv.GroupTitle
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zobrazovaný titul skupiny" tohoto objektu.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice