Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Parametry pro typ: Vzdálené napojení přes Web

Popis:
Tento typ uložení je vhodný především pro vzdálenou alarm/event skupinu (klient) (viz konfigurátor "Vzdálená skupina (klient)"), kdy alarm/event skupina představuje v aplikaci zástupce, který se napojí na alarm/event skupinu nabízející svá data (server) přes Web pomocí HTTP/XML protokolu. Okno slouží k zadávání parametrů pro napojení na alarm/event skupinu serveru. Funkční je prohlížeč stavu i prohlížeč historie. V prohlížeči stavu lze kvitovat alarmy pouze pokud je oprávnění "Acknowledge".

Objekt PmAlarmEvent (server) nabízí data ke sdílení přes Web pomocí objektu PmWeb nebo PmWebFolder. Vlastní konfigurace sdílení se nastavuje v záložce Web server.

Konfigurační položky:
HTTP adresa skupinyHTTP adresa Web komponenty (server) alarm/event skupiny (viz konfigurátor "Identifikátor Web komponenty"). HTTP adresa končí identifikátorem Web komponenty, neuvádí se konkrétní HTML stránka, například http://localhost/algroup1. Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).
Přihlašovací jménoPřihlašovací jméno (a heslo) bude zasláno jako součást každého požadavku na server. Na serveru bude vyhledán odpovídající síťový uživatel a zkontroluje se, zda má oprávnění k požadované operaci.
Hesloviz Přihlašovací jméno.
Perioda obnovování [s]Určuje, jak často bude automaticky občerstvován aktuální stav alarmů ze serveru.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice