Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaTrendGroup z danymi oraz panelem"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Trendy, administracja danych historycznych / PmaTrendGroup (zapis historii)".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.
Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder o nazwie "Trend". Dalej wytworzy następujące podobiekty:
- PmaData z zmiennymi powiązany przy pomocy ExtTrend do obiektu PmaTrendGroup
- PmaTimer generujący wartości w zmiennych
- PmaPanel ustawiony jako przeglądarka trendów stworzony w oparciu oKonfiguracja wstępna "Przeglądarka trendów z nagłówkiem i kontrolą"
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Trend"
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.03.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.