Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "PmaTrendGroup (zapis historii)"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Trendy, administracja danych historycznych / PmaTrendGroup (zapis historii)".
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmaTrendGroup z danymi oraz panelem: PmaFolder z podobiektami PmaTrendGroup, PmaData oraz przeglądarka trendów.

Historia:
Pm8.03.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.